Image module

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้กับเว็บไซต์ Cognisance Sciences ที่ www.Cognisance.life และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับ www.Cognisance.life โดย Cognisance Sciences Company Limited (ฮ่องกง) บริษัทลูกและบริษัทในเครือรวมถึง Cognisance Sciences sites ทั่วโลก (เรียกรวมกันว่า ‘เว็บไซต์’) โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนดในการให้บริการ”) อย่างละเอียด โดยการใช้เว็บไซต์นี้คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ควบคุมการใช้งานและการซื้อสินค้าของคุณจากเว็บไซต์ Cognisance Sciences และเป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ Cognisance Sciences. Cognisance Sciences ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือนโยบายหรือแนวทางใด ๆ ของว็บไซต์ได้ตลอดเวลาและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท การเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือการดัดแปลงจะมีผลทันทีเมื่อโพสต์การแก้ไขในเว็บไซต์ การที่คุณใช้เว็บไซต์ต่อไปหลังจากการโพสต์ การเปลี่ยนแปลง หรือการดัดแปลง จะเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขดังกล่าว ดังนั้นคุณควรทบทวนข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายอื่นใดที่เกี่ยวข้องต่อไปในแต่ละครั้ง เพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดที่แก้ไขแล้ว คุณต้องหยุดใช้เว็บไซต์

ไม่ใช่คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์และข้อเรียกร้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บางอย่างในหรือผ่านเว็บไซต์ไม่ได้รับการประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือหน่วยงานด้านสุขภาพอื่น ๆ และไม่ได้รับอนุมัติให้วินิจฉัยรักษารักษาหรือป้องกันโรค

เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้การวินิจฉัยการรักษาหรือคำแนะนำทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์บริการข้อมูลและเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์รวมทั้งข้อมูลที่อาจมีอยู่ในเว็บไซต์โดยตรงหรือโดยการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามมีไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น โปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพคนอื่น ๆ เกี่ยวกับการวินิจฉัยหรือการรักษาทางการแพทย์หรือทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์และเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขทางการแพทย์และสุขภาพการรักษาและผลิตภัณฑ์อาจได้รับการจัดทำเป็นสรุปได้ ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์รวมทั้งฉลากของผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ไม่ควรถือเป็นคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ เว็บไซต์ไม่แนะนำการจัดการเรื่องสุขภาพด้วยตนเอง ข้อมูลในเว็บไซต์ไม่รวมและไม่ครอบคลุมถึงโรค โรคภัยไข้เจ็บ สภาพร่างกาย หรือการรักษา ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณทันทีหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ อย่าละเลยหรือชะลอการให้คำแนะนำทางการแพทย์จากข้อมูลที่คุณได้อ่านในเว็บไซต์

ลิงก์หรือเข้าถึงจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สามไม่ได้เป็นการรับรองข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือประสิทธิภาพของเว็บไซต์บุคคลที่สาม การใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

คุณไม่ควรใช้ข้อมูลหรือบริการในเว็บไซต์เพื่อวินิจฉัยหรือรักษาปัญหาสุขภาพใด ๆ หรือเพื่อกําหนดยาหรือการรักษาอื่น ๆ คุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณและอ่านข้อมูลที่ได้รับ (ป้ายผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์) ก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ บุคคลต่างกันอาจมีปฏิกิริยาต่อผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน คุณควรปรึกษาแพทย์ของคุณเกี่ยวกับปฏิกริยายาโต้ตอบระหว่างยาที่คุณทานกับอาหารเสริม ข้อคิดเห็นในกระทู้ใด ๆ ที่ถูกทำขึ้นบนเว็บไซต์โดยพนักงานหรือผู้ใช้ไซต์ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของตนเองที่เกิดขึ้นจากความสามารถส่วนบุคคลของตนเอง ไม่ใช่เป็นข้อเรียกร้องที่เราทำหรือแสดงถึงตำแหน่งหรือมุมมองของเรา การให้คะแนนผลิตภัณฑ์โดยพนักงานปัจจุบันหรือลูกจ้างรายเก่าหรือผู้ใช้เว็บไซต์ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเองที่เกิดขึ้นจากความสามารถส่วนตัวของตนเองและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสมหรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ

โปรดตรวจสอบฉลากของผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ หากมีความคลาดเคลื่อนลูกค้าควรปฏิบัติตามข้อมูลที่ระบุไว้ในฉลากของผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ คุณควรติดต่อเราเพื่อชี้แจงโดยตรงเกี่ยวกับการติดฉลากผลิตภัณฑ์และรายละเอียดของบรรจุภัณฑ์และการใช้ที่แนะนำ

เราไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใด ๆ ที่ระบุไว้ในไซต์เกี่ยวกับคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์หรือคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บางชนิดยังไม่ได้รับการประเมินโดยองค์การอาหารและยาหรือหน่วยงานด้านสุขภาพอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเยียวยา ป้องกัน หรือรักษาโรค ปรึกษากับบุคลากรทางการแพทย์ก่อนที่จะเริ่มอาหารเสริมหรือโปรแกรมการออกกำลังกายใด ๆ เราไม่รับประกันหรือรับประกันใด ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขาย เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลหรือบริการที่ได้รับแม้ว่าเราจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหาย

ความมีอยู่และราคาของผลิตภัณฑ์

หากคุณสนใจผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของเราที่ไม่มีในสต็อก โปรดติดต่อเราและเราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อสินค้ากลับคืนสู่สต็อก บางครั้งจากปริมาณคำสั่งซื้อที่เราได้รับสินค้าอาจมีการหมดสต็อกก่อนที่เราจะสามารถโพสต์ประกาศในเว็บไซต์ได้ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เราจะติดต่อคุณโดยตรงเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกที่เป็นไปได้

ข้อมูลรวมทั้งราคาอาจถูกแสดงบนเว็บไซต์ของเราอย่างไม่ถูกต้องเนื่องจากมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบหรือการพิมพ์ ในขณะที่เราพยายามหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ทุกครั้ง มันอาจเกิดขึ้นได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ เมื่อเกิดขึ้นและเราไม่ให้เกียรติกับราคาที่ไม่ถูกต้องหรือผิดพลาด หากราคาของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับต่ำกว่าราคาที่แท้จริงเราจะพิจารณาตามคำแนะนำของเราก่อนที่จะจัดส่งสินค้าหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ และแจ้งการยกเลิกดังกล่าว หากการสั่งซื้อได้รับการจัดส่งคุณยินยอมที่จะคืนผลิตภัณฑ์หรือจ่ายส่วนต่างระหว่างราคาที่เกิดขึ้นจริงและราคาที่คิดค่าบริการ ราคาของเราอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

เราไม่ได้ต่อรองราคาสินค้าของเราและราคาของเราเป็นที่สิ้นสุด

เว็บไซต์นี้ดำเนินการมาจากสิงคโปร์และข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งถึงเราถูกควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของสาธารณรัฐสิงคโปร์ เราไม่รับรองว่าเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือผ่านเว็บไซต์) มีความเหมาะสมหรือพร้อมสำหรับการใช้งานในที่อื่น ๆ หากคุณเข้าใช้เว็บไซต์จากภายนอกสิงคโปร์ คุณทำเช่นนั้นด้วยความคิดริเริ่มของคุณเองและต้องรับผิดชอบทั้งหมดในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้เนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์ในประเทศใดหรือในลักษณะที่ต้องห้ามโดยกฎหมายข้อบังคับหรือข้อบังคับใด ๆ ที่บังคับใช้ ผู้ใช้จากสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศอื่น ๆ ขอแนะนำให้คุณไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเว้นแต่คุณยินยอมที่จะใช้กฎหมายสิงคโปร์ และการใช้และการเปิดเผยข้อมูลของคุณสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การรับคำสั่งซื้อ

โปรดทราบว่าอาจมีคำสั่งซื้อบางอย่างที่เราไม่สามารถยอมรับได้และต้องยกเลิก Cognisance Sciences ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ในบางสถานการณ์ที่อาจทำให้คำสั่งซื้อของคุณถูกยกเลิกรวมถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับปริมาณที่สามารถซื้อ ความไม่ถูกต้อง หรือข้อผิดพลาดในข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือราคาหรือปัญหาที่ระบุโดยฝ่ายเครดิตและการหลีกเลี่ยงการฉ้อโกงของเรา นอกจากนี้เราอาจต้องการการยืนยันหรือข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะยอมรับคำสั่งซื้อใด ๆ เราจะติดต่อคุณหากคุณยกเลิกการสั่งซื้อทั้งหมดหรือบางส่วน หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยอมรับการสั่งซื้อของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา

ที่ Cognisance Sciences เราพยายามทุกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าแคตตาล็อกออนไลน์ของเรามีความถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้โอกาสคุณในการดูผลิตภัณฑ์ของเราในรายละเอียดมากผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจปรากฏว่าใหญ่หรือเล็กกว่าขนาดที่แท้จริงของพวกมันในภาพของเรา และเนื่องจากจอคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องได้รับการตั้งค่าสีแตกต่างกันและขนาดอาจแตกต่างกันไปเล็กน้อย

วัตถุประสงค์ของเราคือให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อที่คาดหวังของคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

นโยบายเกี่ยวกับการแสวงหาที่มีจริยธรรม

ที่ Cognisance Sciences ซื้อเฉพาะวัตถุดิบผ่านซัพพลายเออร์ที่น่าน่าเคารพ เช่นเรา เราภาคภูมิใจยึดมั่นและบังคับใช้มาตรฐานการผลิตที่ดีในการผลิต

นโยบายส่วนบุคคล

โปรดดูนโยบายส่วนบุคคลของเราเพื่อดูข้อมูลว่า Cognisance Sciences เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้จากลูกค้าอย่างไร

เนื้อหาของไซต์

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธ์ของ Cognisance Sciences ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและไม่มีวัตถุประสงค์อื่นๆในทางการค้า ท่านต้องไม่ใช้ คัดลอก ดัดแปลง ส่งต่อ จัดเก็บ เผยแพร่หรือแจกจ่ายซึ่งเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือสร้างเนื้อหาอื่นโดยใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Cognisance Sciences

เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและกระบวนการต่างๆในเว็บไซต์นี้อาจเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเจ้าของโดยบริษัทการบินไทยหรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ไม่มีใบอนุญาตรับรองนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ การใช้งานเว็บไซต์ของท่านต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

เครื่องหมายการค้า

Cognisance Sciences โลโก้และชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ หรือสโลแกนที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเป็นเครื่องหมายการค้าของ Cognisance Sciences และซัพพลายเออร์หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ และไม่สามารถคัดลอก เลียนแบบ หรือใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้โดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Cognisance Sciences หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่บังคับใช้ คุณไม่สามารถใช้ metatags หรือ “ข้อความที่ซ่อนอยู่” ใด ๆ โดยใช้ “Cognisance Sciences” หรือชื่อเครื่องหมายการค้าหรือชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ของ Cognisance Sciences โดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าของเรา เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนชื่อผลิตภัณฑ์ และชื่อ Cognisance Sciences หรือโลโก้ที่กล่าวถึงในเว็บไซต์ของเราเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

โลโก้ Cognisance Sciences :

การใช้เว็บไซต์

คุณได้รับใบอนุญาตส่วนบุคคลที่ จำกัด และไม่สามารถให้สิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของเราและทำสำเนาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ (ยกเว้นกรณีที่ถูกห้ามโดยไม่ได้รับใบอนุญาต) และพิมพ์ลงในส่วนสำเนาของเนื้อหาเว็บไซต์ของเราเพื่อการใช้ข้อมูลที่มิใช่เพื่อการพาณิชย์เท่านั้น ใบอนุญาตดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และไม่รวมถึง (ก) การจำหน่าย หรือการใช้งานเว็บไซต์ หรือเนื้อหาเว็บไซต์ของเราในเชิงพาณิชย์ (ข) การรวบรวม และการใช้รายชื่อผลิตภัณฑ์รูปภาพ หรือคำอธิบายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า (ค) การแจกจ่ายการ แสดงสาธารณะ หรือการแสดงเนื้อหาเว็บไซต์ใด ๆ (ง) ปรับเปลี่ยนหรือทำให้เกิดการใช้อนุพันธ์ของเว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์ของเรา หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ (จ) ใช้วิธีการอัตโนมัติใด ๆ ในการเข้าถึงตรวจสอบหรือโต้ตอบกับส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์ของเรารวมถึง การขุดข้อมูล หุ่นยนต์ สไปเดอร์ การขูด หรือการรวบรวมข้อมูลหรือวิธีการสกัดข้อมูลแบบเดียวกัน (f) การดาวน์โหลด (นอกเหนือจากการแคชหน้าเพจ) ของส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ เนื้อหาเว็บไซต์หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากเว็บไซต์ของเรา (ฉ) ทำให้ปรากฏหน้าต่าป๊อบอัพ ป๊อบอันเดอร์ หน้าต่างออก ปุ่มขยาย แบนเนอร์ การโฆษณาหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ช่วยลด ปกปิด หรือกรอบ หรือยับยั้งการแสดงผลเว็บไซต์ของเราอย่างเต็มรูปแบบ (ช) ใช้เว็บไซต์ของเราในทางที่ขัดขวางการทำงานตามปกติของเว็บไซต์ของเรา หรือ (ซ) การใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ของเรานอกเหนือจากที่ได้ตั้งใจไว้ การใช้เว็บไซต์หรือเอกสารเว็บไซต์ของเรานอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะในเอกสารนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Cognisance Sciences เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดและจะยุติการอนุญาตที่ได้รับในเอกสารนี้ การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวอาจเป็นการละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ด้านการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ หากไม่มีข้อความใดในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จะถือว่าเป็นการมอบสิทธิ์ในการได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะโดยการขัดกัน การมีผล หรืออื่น ๆ ใบอนุญาตนี้สามารถถูกเพิกถอนได้ทุกเมื่อ

เนื้อหาของบุคคลที่สาม

Cognisance Sciences อาจให้ลิงก์ไปยังเว็บเพจและเนื้อหาของบุคคลที่สาม (‘เนื้อหาของบุคคลที่สาม’) เพื่อเป็นบริการแก่ผู้ที่สนใจข้อมูลนี้ Cognisance Sciences ไม่ได้ตรวจสอบหรือควบคุมเนื้อหาใด ๆ ของบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม Cognisance Sciences ไม่รับรองเนื้อหาของบุคคลที่สามใด ๆ และไม่สามารถรับรองได้ว่ามีความถูกต้องหรือครบถ้วน Cognisance Sciences ไม่ได้รับรองหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเนื้อหาดังกล่าวและไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ในการปรับปรุงหรือทบทวนเนื้อหาของบุคคลที่สาม ผู้ใช้ใช้ลิงก์เหล่านี้และเนื้อหาของบุคคลที่สามที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง

โฆษณาและโปรโมชั่น

Cognisance Sciences อาจเรียกใช้โฆษณาและโปรโมชั่นจากบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ของเรา การติดต่อธุรกิจ หรือการติดต่อกับ หรือการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขายของผู้ลงโฆษณานอกเหนือจาก Cognisance Sciences และข้อกำหนดเงื่อนไขการรับประกันหรือการเป็นตัวแทนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อดังกล่าวอยู่ระหว่างคุณกับบุคคลที่สามดังกล่าวเท่านั้น Cognisance Sciences จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวหรือจากการมีผู้ลงโฆษณาที่ไม่ใช่ Cognisance Sciences ในเว็บไซต์ของเรา

การยอมรับ

คุณรับทราบและยอมรับว่าเนื้อหาใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะคำถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความคิด แผนการบันทึก ภาพวาดต้นฉบับ หรือเนื้อหาที่สร้างสรรค์ หรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับไซต์ Cognisance Sciences หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราที่คุณจัดเตรียมไว้ไปยัง Cognisance Sciences จะไม่เป็นความลับและจะกลายเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ Cognisance Sciences Cognisance Sciences จะเป็นเจ้าของสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวรวมทั้งสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดและจะได้รับสิทธิ์ในการใช้และเผยแพร่เอกสารเหล่านี้อย่างไม่จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรืออื่น ๆ โดยไม่มีการยอมรับหรือชดเชยให้กับคุณ คุณอนุญาตให้ Cognisance Sciences และ บริษัท ในเครือและผู้ได้รับอนุญาตรายย่อยมีสิทธิ์ใช้ชื่อที่คุณส่งเพื่อเชื่อมโยงกับเนื้อหาดังกล่าวหากพวกเขาเลือก คุณรับรองและรับประกันว่า (ก) คุณเป็นเจ้าของและควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาที่คุณส่งหรือคุณมีสิทธิที่จะส่งเนื้อหาดังกล่าวมายังเว็บไซต์นี้ (ข) เนื้อหามีความถูกต้องและไม่ทำให้เข้าใจผิด และ (c) การใช้และการโพสต์เนื้อหาที่คุณให้ไว้จะไม่เป็นการละเมิดสิทธิใด ๆ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือกิจการใด ๆ

รีวิวผลิตภัณฑ์และเนื้อหาผู้ใช้

เว็บไซต์ของเรามีคุณลักษณะการตรวจทานผลิตภัณฑ์และรวมถึงหรืออาจรวมถึงฟอรัมการสนทนาในอนาคต เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น หรือพื้นที่อื่น หรือบริการที่คุณหรือบุคคลที่สามสร้าง โพสต์ หรือจัดเก็บเนื้อหา ข้อความ วัสดุ หรือสิ่งของอื่น ๆ ไว้ที่เว็บไซต์ของเรา (‘Interactive Areas’) คุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้ Interactive Areas ของคุณ แต่เพียงผู้เดียวและใช้มันบนความความเสี่ยงของคุณเอง คุณยินยอมที่จะไม่โพสต์ อัพโหลด ส่ง แจกจ่าย จัดเก็บ สร้าง หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของเราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้: ข้อความใด ๆ ข้อมูล ข้อมูล ข้อความ เพลง เสียง ภาพถ่าย วิดีโอ (‘เนื้อหาของผู้ใช้’) ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หมิ่นประมาท ลามก อนาจาร หยาบคาย โป๊เปลือย ไม่สุภาพ เลวทราม สัปดน ล่วงประเวณีคุกคาม ละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการประชาสัมพันธ์ ยุแหย่ ฉ้อฉล หรือไม่เหมาะสม

  • เนื้อหาของผู้ใช้ที่ก่อให้เกิดการส่งเสริมหรือให้คำแนะนำในการกระทำความผิดทางอาญา ละเมิดสิทธิ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือก่อให้เกิดความผิดหรือละเมิดกฎหมายท้องถิ่น รัฐ กฎหมายแห่งชาติ หรือระหว่างประเทศ
  • เนื้อหาของผู้ใช้ที่อาจละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ที่ถูกต้องในการแจกจ่ายและทำซ้ำเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าว
  • เนื้อหาของผู้ใช้ที่แอบอ้างเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ การโฆษณาหรือการชักชวน
  • ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่สามรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขประกันสังคม และหมายเลขบัตรเครดิต
  • ไวรัส ข้อมูลที่เสียหาย หรือไฟล์ที่เป็นอันตราย ทำลาย หรือทำให้เสียหาย และ
  • เนื้อหาของผู้ใช้ซึ่งในความเห็นชอบของ Cognisance Sciences เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม หรือจำกัด หรือยับยั้งบุคคลอื่นไม่ให้ใช้หรือเพลิดเพลินกับพื้นที่เชิงโต้ตอบหรือเว็บไซต์ของเรา หรือแสดงให้ Cognisance Sciences หรือผู้ใช้ของ บริษัทเห็นอันตรายหรือความผิดของประเภทใด ๆ

Cognisance Sciences ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ผู้ใช้โพสต์ จัดเก็บ หรืออัปโหลดโดยคุณ หรือบุคคลที่สาม หรือความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ต่อจากนี้ หรือ Cognisance Sciences จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด หมิ่นประมาท ป้ายสี ใส่ร้าย กล่าวเท็จ หยาบคาย สื่อลามกอนาจาร หรือคำหยาบคายที่คุณอาจพบ การใช้ Interactive Areas ของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ในฐานะผู้ให้บริการด้านการโต้ตอบ Cognisance Sciences จะไม่รับผิดชอบต่อข้อความแสดงหรือเนื้อหาของผู้ใช้ที่จัดทำโดยผู้ใช้ในกระทู้สาธารณะ หน้าแรก ส่วนบุคคล หรือพื้นที่โต้ตอบอื่น ๆ แม้ว่า Cognisance Sciences ไม่มีข้อผูกมัดในการตรวจสอบ แก้ไข หรือตรวจสอบเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์ในพื้นที่เชิงโต้ตอบใดก็ตาม Cognisance Sciences ขอสงวนสิทธิ์และมีดุลยพินิจในการลบหน้าจอหรือแก้ไขเนื้อหาผู้ใช้ที่โพสต์หรือเก็บไว้ในไซต์ของเราที่ใด ๆ ในเวลาและเหตุผลใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและคุณต้องรับผิดชอบต่อการสร้างสำเนาสำรองและเปลี่ยนเนื้อหาผู้ใช้ที่คุณโพสต์หรือจัดเก็บไว้ในเว็บไซต์ของเราโดยต้องเสียต้นทุนและค่าใช้จ่ายแต่เพียงผู้เดียว การละเมิดเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และอาจทำให้เกิดการยุติหรือระงับสิทธิในการใช้ Interactive Areas และ/หรือเว็บไซต์ของเรา เพื่อที่จะให้ความร่วมมือกับคำขอของรัฐบาลที่ถูกกฎหมาย หมายศาลหรือคำสั่งศาลเพื่อปกป้องระบบและลูกค้าของ Cognisance Sciences หรือเพื่อให้มั่นใจถึงความสมบูรณ์และการดำเนินงานของธุรกิจและระบบของ Cognisance Sciences Cognisance Sciences สามารถเข้าถึงและเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นหรือ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล ฯลฯ ) ที่อยู่ IP และข้อมูลการใช้งาน ประวัติการใช้งาน และเนื้อหาที่โพสต์ของผู้ใช้ สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Cognisance Sciences หากคุณโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ของเรา เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณจะอนุญาตให้ Cognisance Sciences และ บริษัทในเครือมีสิทธิ์ในการใช้ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ แปล สร้างสรรค์ สร้างผลงานลอกเลียน แจกจ่าย ดำเนินการ และแสดงเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวทั่วโลกในสื่อใด ๆแบบไม่มีข้อผูกมัด ไม่สามารถเรียกคืนได้และไม่สามารถเพิกถอนได้ทั้งหมด คุณอนุญาตให้ Cognisance Sciences และบริษัทในเครือ และผู้ได้รับอนุญาตรายย่อยมีสิทธิ์ใช้ชื่อที่คุณส่งเพื่อเชื่อมโยงกับเนื้อหาดังกล่าวหากพวกเขาเลือก คุณรับรองและรับประกันว่า (ก) คุณเป็นเจ้าของและควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดของเนื้อหาผู้ใช้ที่คุณโพสต์หรือคุณมีสิทธิโพสต์เนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของเรา (ข) เนื้อหาของผู้ใช้มีความถูกต้องและไม่ทำให้เข้าใจผิด และ (ค) การใช้และการโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณให้ไว้จะไม่เป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และจะไม่เป็นการละเมิดสิทธิใด ๆ หรือก่อให้เกิดตวามเสียหายต่อบุคคลหรือกิจการใด ๆ

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณยินยอมที่จะปกป้อง ชดใช้ และรักษาความลับของ Cognisance Sciences ผู้รับเหมาอิสระ ผู้ให้บริการ และที่ปรึกษาตลอดจนกรรมการพนักงานและตัวแทน ตลอดจนการเรียกร้องความเสียหาย ต้นทุน หนี้สิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ค่าทนายที่สมเหตุสมผล) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ ที่คุณโพสต์ จัดเก็บ หรือส่งเป็นอย่างอื่นในหรือผ่านทางเว็บไซต์ของเราหรือการใช้หรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคดี ความต้องการหรือข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คุกคามต่อ Cognisance Sciences หรือผู้รับเหมาอิสระ ผู้ให้บริการ พนักงานกรรมการ หรือที่ปรึกษาซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับเนื้อหา การกระทำของคุณ การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามใด ๆ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกัน

เว้นแต่ที่ได้มีการจัดเตรียมไว้อย่างชัดแจ้งโดย Cognisance Sciences เว็บไซต์นี้ เนื้อหานี้บรรจุอยู่ในที่นี้ และผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดเตรียมไว้หรือโดยการเชื่อมต่อ (“ผลิตภัณฑ์และบริการ”) จะได้รับการจัดหาโดย “ตามสภาพ” โดยปราศจากการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย Cognisance Sciences ปฏิเสธการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียงแค่การรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับการรับประกันในการขาย ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ หัวข้อ และการไม่ล่วงล้ำ เช่นข้อมูล เนื้อหา และเนื้อความในเว็บไซต์ของเรา Cognisance Sciences ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราหรือบริการถูกต้อง ครบถ้วนเชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด Cognisance SCIENCES ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันว่าเว็บไซต์ของเราหรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย

การจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ Cognisance Sciences บุคลากร สมาชิก พนักงาน หรือตัวแทนไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยทางอ้อม หรือความเสียหายอื่นใดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแค่การสูญเสียการใช้งาน การสูญเสียผลกำไร หรือการสูญหายของข้อมูลไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งในสัญญา การฉ้อโกง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแค่ความประมาท) หรือมิฉะนั้นแล้ว ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา หรือเนื้อหาที่มีในหรือเข้าถึงโดยเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแค่ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือโดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับ Cognisance Sciences หรือข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การละเว้น การขัดจังหวะ การลบไฟล์ หรืออีเมล ข้อผิดพลาด ไวรัส ความล่าช้าในการดำเนินการ การดำเนินการหรือการส่งผ่านหรือความไม่สมบูรณ์ของผลการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการกระทำของพระเจ้า ความล้มเหลวในการสื่อสาร ข้อห้ามการทำลาย หรือการเข้าถึงประวัติของโปรแกรมหรือบริการที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อพิพาท

ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในลักษณะใดก็ตามจะได้รับการตัดสินโดยการมีส่วนร่วมในกระบวนการอนุญาโตตุลาการแทนที่จะเป็นในศาล ในกรณีที่คู่พิพาทไม่สามารถระงับข้อพิพาทได้ภายใน 30 วันหลังจากเกิดข้อพิพาทดังกล่าว คู่พิพาทจะส่งข้อพิพาทดังกล่าวมายังศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศฮ่องกง (“HKIAC”) เพื่อดำเนินกระบวนพิจารณาโดยจะต้องปฏิบัติตามกฎอนุญาโตตุลาการการเวลายื่นคำร้อง คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันทั้งสองฝ่าย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องและสถานที่

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณจะอยู่ภายใต้และถูกตีความตามกฎหมายของฮ่องกงที่ใช้บังคับกับข้อตกลงและการดำเนินการทั้งหมดภายในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงโดยไม่ใช้บทบัญญัติที่ขัดกันกับกฎหมาย คุณยอมรับว่าการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายหรือในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะต้อถูกงยื่นเฉพาะในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและ คุณไม่เพิกถอนและยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไขและยืนยันต่อเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลดังกล่าวต่อการกระทำหรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ การซื้อสินค้าจากเว็บไซต์นี้ หรือข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

การแก้ไขและการแจ้ง

คุณยอมรับว่า Cognisance Sciences อาจแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และนโยบายอื่นๆ บนเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลาและการโพสต์ข้อกำหนดในการให้บริการฉบับแก้ไขหรือนโยบายในเว็บไซต์ของเราจะมีการแจ้งเตือนอย่างเพียงพอสำหรับการแก้ไขดังกล่าว

การสิ้นสุด

แม้ว่าจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขใดก็ตามเหล่านี้ Cognisance Sciences ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและโดยดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกใบอนุญาตการใช้เว็บไซต์นี้และเพื่อป้องกันหรือขัดขวางไม่ให้ท่านเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ในอนาคต

การแตกแยก

หากบทบัญญัติใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัตินั้นจะถือว่าแตกแยกออกจากข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ และจะไม่มีผลต่อความถูกต้องและความสามารถในการบังคับใช้บทบัญญัติที่เหลืออยู่

คำถามและข้อมูลติดต่อ

หากคุณมีคำถามใด ๆ หรือต้องการลงทะเบียนทางอีเมลเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อเราโดยวิธีดังต่อไปนี้

ศูนย์ดูแลลูกค้า